IOT: موج آینده

اخبار اینترنت اشیاء

IOT: موج آینده

طبق نظرسنجی های انجام شده: اکثر مصرف کنندگان‏‎ IoT ‎را “موج آینده” می دانند‎ -‎

متاوا در ایالات متحده اعلام کرده است که طبق نتایج دومین نظرسنجی سالانه خود، که آخرین گرایشات و تمایلات مصرف کنندگان را بر اساس نظرات بیش ‏از 1000 مصرف کننده در مورد‎ IoT ‎و تکنولوژی های مرتبط با “خانه های مرتبط” می کند، اعلام کرده است که بسیاری از آن ها IoT را ‏‏”موج آینده” می دانند، اما نگرانی های مربوط به حریم خصوصی برای آنها وجود دارد.‏
در میان مصرف کنندگان بررسی شده، کمتر از 25 درصد از پاسخ دهندگان فکر می کنند که آنها درک خوبی ازIoT‏ دارند، در ‏حالی که حدود 75 درصد گفته اند که حداقل یک دستگاه‎ IoT ‎دارند. علاوه بر این، 85 درصد از مصرف کنندگان تمایل دارند ‏بتوانند با استفاده از دستگاه های متصل، همچنین با استفاده از ابزارهای کاربردی در زمان واقعی نظارت کنند و یک ارائه ‏دهنده خدمات را بر بر اساس این توانایی انتخاب کنند.
جاناتان ساس، مدیر عامل و‎ مدیر بازاریابی ‎در‎ متاوا ‎اعلام کرده است: “ما شاهد رشد قابل توجه و استفاده از دستگاه های هوشمند متصل و ‏افزایش تقاضا برای نظارت بر خط استفاده از این ابزار هستیم – با این حال اکثر مصرف کنندگان مطمئن نیستند که معنای ‏اینترنت اشیاء به درستی فهمیده باشند‎.‎

Go Top